Kulturaren sustapenerako eta banaketarako dirulaguntzak: musika (2022)

 • Kulturaren sustapenerako eta banaketarako dirulaguntzak: musika (2022)
EHAA

 • DataEkainak 9
 • Gaia Musika

Epea: 2022/07/11

 

---

Euskal Herriko musika-taldeen edo gehienbat euskaraz errepertorioa dutenen zuzeneko zirkuiturako sustapen-, merkaturatze-, nazioartekotze- eta banaketa-proiektuak finantzatzeko dira.

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

Honako sustapen- eta banaketa-gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu gisa:

 • Publizitatea eta komunikazioa (material grafikoa eta ikus-entzunezkoa editatzea, web-orriak sortzea eta mantentzea, publizitatea hedabideetan).
 • Langile-gastuak. Egotzitako gastuek ezingo dute gainditu deialdian ezarritako aldian egindako fakturazio osoaren% 15.
 • Deialdi honen xede den esparruko prestakuntza-gastuak (merkaturatzea, nazioartekotzea, marketina).
 • Zuzeneko musikaren salerosketarekin lotutako azoka edo ekitaldi profesionaletara joatea -horretarako espazio edo jarduera programa duten ekitaldiak-. (Durangoko azoka kanpo delarik).  
 • Aipatutako jarduerekin lotutako banaketa, bidaiak eta garraioak.
 • Beste banaketa-gastu batzuk.

Aurrekontuko zuzkidura

150.000

Prestazio ekonomikoa

Hautatutako proiektu bakoitzari emandako zenbatekoa ezingo da izan aurkeztutako sustapen-planaren aurrekontuaren% 75 baino handiagoa, eta eman beharreko gehieneko zenbatekoa honako hau izango da:

 • Musika-talde bakarrari buruzko proiektu unitarioako atalean sartutako eskaerak: 5.000 euro.
 • Enpresa-proiektuak atalean sartutako eskaerak: 15.000 euro.

Ordainketa-modua:

Emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

 • Dirulaguntzaren % 50 dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 15 eguneko epea igaro ondoren ordainduko da.
 • Gainerako % 50a, betiere 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, diruz lagundutako jarduera egin dela egiaztatu ondoren eta behar bezala justifikatu ondoren, diruz lagundutako jarduera osoa.

Informazio osoa iturriaren webgunean irakurri

Euskadi, auzolana