La Fundición

  • Twitter-ren partekatzea
  • Facebook-en partekatzea
  • La Fundición

1986tik: sorketa garaikidearen Agerraldi- eta Suspertze-gune bat izan da.

1995etik: Agerraldi Gune izaten jarraitzen du eta Baliabide Zentro bezala lan egiten hasten da EAEren baitan Sorketa Dantza finkatzea lortzeko, bere garapen artistikoa eta materiala eta eszena-hizkuntzen berrikuntza sustatu eta artisten eta egituren arteko lankidetza bultzatuta.

2000tik: Sorketa Garaikidearen agerraldirako Gunea oro har, ikerketa, sorketa, sentsibilizazio eta prestakuntza iraunkorrerako Baliabide Zentroa izan da.

Barrurako/kanporako norabidean lan egitearen konstantearekin: tokiko sortzaileei laguntza eta euren ikusgarritasuna estatuko eta nazioarteko konpainien presentziarekin konbinatzen baititu.

Lehenengo Zentro espezializatua delako eta bere iraupen-denboragatik, La Fundición oinarriko jarduera, etengabeko laguntza eta ikusgarritasuna eta, ondorioz, Eusko Autonomi Erkidegoan dantzaren iraunkortasuna eta gaur egungo presentzia sortu diren tokietariko bat izan da. Modu berean eta, hedaduraz, bere nortasun-ikurrak Sorketa Garaikidea eta Joera Berria dira.

25 urtetan zehar erkidegoa, eduki artistikoak, parte-hartzeko eredu aktiboak eta ekoizpen-era berriak eta artisten eta ikusleen arteko harremana bultzatzen duen gune partekatua sortu ditu. Bere espezifikotasunagatik La Fundición programazioaren agindu emaile ikusi izan da eremu profesionaletan.


Non